Programmeringsspråk

Vi kallar kurserna för e-kurser, / ekurser/ onlinekurser/ distanskurser/ onlineutbildningar / e-learningskurser , e-utbildningar, eutbildningar för att de är e=elektroniska, dvs. digitaliserade för att du ska kunna gå dem när det passar dig bäst.

Interaktiv fortsättningskurs onlines om php som interaktivt lär dig programmera hemsidor och webbsystem med det programmeringsspråket php
1 295 SEK
Ekurs som lär dig programmera med MySQL och som är en grundkurs i programmering med databaser i MySQL.
1 295 SEK

En fortsättningskurs i programspråket MySQL som lär dig MySQL. Mats Olofsson visar dig proffsknepen.
1 295 SEK
Interaktiv kurs om php som interaktivt lär dig programmera hemsidor och webbsystem med det populära programmeringsspråket php
1 295 SEK

Med hjälp av VBA- Visual Basic for Applications kan Excel optimeras genom att allt sker på slutanvändarens villkor. Mats Olofsson visar hur.
1 295 SEK
Avancerade användare av Excel finner sin djuplodande VBAkunskap i denna fortsättningskurs av Mats Olofsson.
1 295 SEK

Del 1 i objektprogrammeringsspråket Microsoft Visual Basic 6.
1 295 SEK
Programmera med Microsoft Visual Basic 6.0 fortsättningskurs är en interaktiv e-kurs, där du vidarutvecklar din kunskap om Visual Basic 6.0.
1 295 SEK

Grunderna i C++ är en interaktiv e-kurs för dig som vill lära dig programmera i C++, ett av de populäraste och vanligaste miljöerna man bygger programvara i.
1 295 SEK
Mats Olofsson lär dig fortsätta att programmera med C++.
1 295 SEK

Microsoft och är ett registrerat varumärke av Microsoft Corp, USA. Adobe är ett registrerat varumärke av Adobe Corp, USA. Klick Data AB (publ) är ett utbildningsföretag som inte skall sammanblandas med dessa varumärken.
Alla utbildningar framtagna av Klick Data sedan 1992 i syfte att utbilda programvaror från programvaruleverantörer skall inte sammanblandas med produkter framtagna av ägare av dessa varumärken.
The course / e-course represented at this page is an independent education from Klick Data AB (publ) and is not affiliated with, nor has it been authorized, sponsored, or otherwise approved by Microsoft Corporation, Adobe Corp or any other software manufacture.