Övriga e-kurser

Vi kallar kurserna för e-kurser, / ekurser/ onlinekurser/ distanskurser/ onlineutbildningar / e-learningskurser , e-utbildningar, eutbildningar för att de är e=elektroniska, dvs. digitaliserade för att du ska kunna gå dem när det passar dig bäst.

Nu finns Klick Datas e-kurs om Microsoft Sharepoint 2010 för dig som vill lära dig förstå och utveckla system i Sharepoint.
995 SEK
Lär dig vad Oracle9i och SQLPlus är för något, och hur du planerar databasens utformning utifrån din verksamhet.
1 295 SEK

Introduktion till FileMaker Pro 7, lär du dig varför programmet vinner terräng p.g.a. sina styrkor och sin enkelhet.
995 SEK
I den här kursen går Mats Olofsson igenom hur du använder Microsoft SQL Server.
1 295 SEK

Grunderna i C++ är en interaktiv e-kurs för dig som vill lära dig programmera i C++, ett av de populäraste och vanligaste miljöerna man bygger programvara i.
1 295 SEK
Mats Olofsson lär dig fortsätta att programmera med C++.
1 295 SEK

Med hjälp av VBA- Visual Basic for Applications kan Excel optimeras genom att allt sker på slutanvändarens villkor. Mats Olofsson visar hur.
1 295 SEK
Avancerade användare av Excel finner sin djuplodande VBAkunskap i denna fortsättningskurs av Mats Olofsson.
1 295 SEK

Del 1 i objektprogrammeringsspråket Microsoft Visual Basic 6.
1 295 SEK
Programmera med Microsoft Visual Basic 6.0 fortsättningskurs är en interaktiv e-kurs, där du vidarutvecklar din kunskap om Visual Basic 6.0.
1 295 SEK

Microsoft och är ett registrerat varumärke av Microsoft Corp, USA. Adobe är ett registrerat varumärke av Adobe Corp, USA. Klick Data AB (publ) är ett utbildningsföretag som inte skall sammanblandas med dessa varumärken.
Alla utbildningar framtagna av Klick Data sedan 1992 i syfte att utbilda programvaror från programvaruleverantörer skall inte sammanblandas med produkter framtagna av ägare av dessa varumärken.
The course / e-course represented at this page is an independent education from Klick Data AB (publ) and is not affiliated with, nor has it been authorized, sponsored, or otherwise approved by Microsoft Corporation, Adobe Corp or any other software manufacture.