nyheter-kunderna

Godshantering Landvetter AB har valt Klick Data för distansutbildning och får därmed tillgång till Klick Data datakurser online genom ett Sitelicensavtal med Klickportalen K3 .K3 innehåller förutom ett brett sortiment av 234 e-kurser även en rad moduler för tester, undersökningar och möjlighet att skapa Eget kursmaterial för internutbildning.

Klick Data kallar sina distanskurser online på nätet för e-kurser . 

 

Nordens största leverantör av begagnade bildelar Atracco AB i Hedemora har valt en utbildningslösning med elearning online via Klick Datas LMS system Klickportalen K3. Satsningen syftar till att utbilda personalen i olika dataprogram och använda lärplattformen K3 för medarbetarundersökningar, kundenkäter och förenkling av internutbildning online inom företaget genom Klickportalens olika funktioner och moduler.

Atracco beräknar att både spara kostnader för utbildning genom den mängd av ekurser som finns att tillgå i Sitelicensavtalet och samtidigt höja kvaliteten på utbildningsinsatserna de närmsta tre åren genom det nya samarbetet med Klick Data som leverantör av utbildning på nätet.
Vi välkomnar Atracco som kunder och rekommenderar våra smarta kunder att välja smarta lösningar oavsett när bildelarna saknas eller när utbildning för personalen skall inhandlas, vilket givetvis sker online i båda fallen.

Vem skickar folk på dyra datakurser idag eller letar inte efter begagnade reservdelar till sin bil på nätet?

K3_film_45_Q3
Med Testproduktion Q3 kan Atracco skapa certifieringar och enkäter kopplkat till eget kursmaterial för sina anställda. Med Klickportalen K3 hjälper från Klick Data framgångsrika företag att spara utgifter.


Företag , organisationer, utbildningsinstitut, myndigheter och kommuner är avtalskunder till Klick Data. Liksom olika fonder. Nu har Statliga Industrifonden sällat sig till kundskaran och väljer att lägga delar av sin utbildningsbudget på elearning med K3 genom att teckna ett Sitelicensavtal.

Även om de inte såg ett omedelbart behov för mer än ett fåtal personer (som var under minimiantalet för att teckna Sitelicensavtal) så såg de värdet i att ge dessa tillgång till hela Klickportalens utbud. Precis som ett smörgåsbord så valde de en Sitelicens före a la carte. Smart och ett tydligt bevis på att vi levererar högt värde till ett lågt pris och att det är svårt att hitta något som ger mer utbildning för utbildningsbudgeten än Klick Datas ekurser, tester, medarbetarundersökningar och kundenkäter.

Vi tror att fler kommer utnyttja möjligheterna med utbildning inom ramen för vårt Sitelicensavtal och vi hälsar Industrifonden välkomna som kunder.
Alla offentliga verksamheter, såsom skolor, lärcenter, universitet, gymnasieskolor, grundskolor, högstadieskolor mm. kan spara pengar och få mer ut av utbildningsbudgeten om man investerar i den kompletta lärplattformen för kunskap : Klickportalen K3. Kontakta oss för mer information och en demo av K3. Vi levererar till offentlig förvaltning bl.a. genom IT-avtal , dvs. ramavtal som tidigare hette Stako / Stakoavtal.


Steen & Ström Sverige AB driver en rad stora köpcentra och shoppingcentra i Sverige. Bolagets anställda medarbetare har nu tillgång till utbildning på nätet via onlinekurserna, testerna, medarbetarundersökningarna och kundenkätsverktygen från Klick Data i Klickportalen K3.

Vi välkomnar Steen & Ströms personal till Klickportalen K3 då HRbudgeten investerats i en Sitelicens. PS. Hittar ni ett bättre sätt att spendera HRbudgeten på än elearning som fungerar - köp det! DS

Precis som man själv väljer vilka affärer man går in i i Steen & Ströms köpcentra så väljer personalen som har tillgång till Klickportalen K3 på ett företag via en Sitelicens själv bland de över 230 ekurser och 658 tester, enkäter och medarbetarundersökningar som finns upplagda utöver det egentillverkade kundanpassade materialet. En av många fördelar med K3 som ger frihet till alla att gå utbildning när det passar bäst. Hemma eller på jobbet. När man har tid. I sin egen takt. Smarta företag viktar sin HRbudget till Klickportalen K3.

Svenska Blount AB är den svenska delen av världens ledande företag inom marknaden för motorsågar. Nu har de kapat sina utbildningskostnader och dragit igång en utbildningssatsning inom organisationen. I syfte att ge personalen ökad kunskap om itprogrammen genom att ha tecknat avtal om en Sitelicens med Klickportalen K3, som ger utbildning online i bl.a. alla dataprogram.

Vi välkomnar Svenska Blount och dess medarbetare till vår kundkrets.

Det behövs inte en motorsåg eller en arborist för att kapa kostnader i utbildningsbudgeten om ni väljer elearning med Klickportalen K3

Radiotjänst i Kiruna har tecknat Sitelicensavtal med Klick Data avseende utbildning för personalen i Klickportalen K3 . Bolaget hanterar alla licenser för TV-avgifter.

Vi välkomnar våra nya kunder i norra delen av Sverige, som med Klick Datas breda sortiment av datautbildningar slipper ta sig till kurslokaler på annan ort. Med Klick Datas personalförmån med utbildning i Klickportalen så kommer kurserna till medarbetarna på sina villkor. En av 100 goda skäl för Klick Datas elearninglösning med utbildning för personal med Klickportalen K3.- Det finns hur många goda skäl som helst att välja Klick Datas elearning online för personalen.

Alingsås kommun har tecknat ett pilotavtal med Klick Data avseende utbildning online med Klickportalen K3. Vi hälsar Alingsås välkommen till kundskaran av kunder som upptäcker fördelarna av att komplettera utbildningsresurser med elearning.

 En av de vanligaste svaren på undersökningar som genomförs om de största vinsterna med elearning är den tid man spar att lära sig nya kunskaper i organisationen. Vi hoppas att vår nya kund Alingsås kommun ser fördelarna med Klick Datas interaktiva utbildning för personalen online i Klickportalen K3.

Handelsgruppen Bygg och Järn i Mellansverige AB har tecknat Sitelicensavtal med Klickportalen K3. Det är ännu ett företag bland Sveriges alla företag inom olika branscher som insett att det är väl investerad utbildningsbudget att skaffa utbildning till personalen via kurser online.
Vi välkomnar Handelsgruppen till vår kundkrets.Klick Data är en trygg och väletablerad leverantör av utbildningslösningar för företag som vill erbjuda kurser online och effektivisera sin utbildningsbudget och samtidigt vidareutveckla fler medarbetare för mindre pengar. Läs mer om fördelarna med en Sitelicens för personalutbildningen här.

Pensionsgaranti som arbetar med pensionslösningar har tecknat Sitelicensavtal med Klick Data för personalen med Klickportalen K3 online. Personalutbildning blir allt mer viktigt för allt fler företag och organisationer och Klick Data är en leverantör som leverererar elearning och utbildningar online för itprogram och affärsutveckling, ofta kallad softskills, till företag som satsar på personalutveckling med kurser och kompetensutveckling för personalen. Vi välkomnar Pensionsgartanti varmt som nya kunder som nu kan utbilda personalen med hjälp av interaktiv utbildning online!

Med Klick Datas onlineutbildningar pressar du utbildningsbudgeten och ger utbildning till personalen som både är uppskattad, effektiv och smart. Kontakta oss för mer information om Klickportalen k3 och en Sitelicenslösning till er också.

GGP Sweden AB är en koncern med huvudsäte i Tranås som verkar inom marknaden för trädgårdsprodukter i över 100 länder med Stiga som det mest kända varumärket. GGP har tecknat ett Sitelicensavtal med Klickportalen K3 efter en pilotutvärdering för den svenska verksamheten med 220 medarbetare.

Vi på Klick Data välkomnar GGP Group till utbildning på nätet med Klickportalen K3.


Större koncerner har ofta problem med att planlägga och schemalägga kurser för sina anställda som ständigt behöver fortutbildning inom en rad olika områden. Med elearning från Klick Data via Klickportalen K3 så både underlättas utbildningsplaneringen samtidigt som den effektiviseras. Det blir enklare med uppföljning och det blir enklare för alla medarbetare som kan gå kurser och genomföra tester och få intyg på genomförda utbildningsinsatser samtidigt som företaget kan tjäna in stora summor av utbildningsbudgeten på att förenkla och förbättra kvaliteteten av utbildningsbudgeten. Kort sagt: Med en Sitelicens med Klickportalen K3 vinner alla medarbetare, HR-avdelningen och it-avdelningen fördelar. Kontakta oss för mer information.


KK Stiftelsen investerar i utbildning med K3 för en uppgradering till Microsoft Office 2010. KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär och har 10 ledamöter och 30 medarbetare.  Tidigare har medarbetare fått utbildning i Office på plats och nu gör man i likhet med många andra en övergång till elearning med Klick Data och lösningen med Klickportalen K3 avseende Office 2010 utbildning för uppgraderingen till den nya versionen av Officeprogrammen för Microsoft Office 2010 paketet.

Läs mer om utbildning i Office 2010 online här.

Läs mer om Klickportalen K3

Läs mer om KK-stiftelsen här

Användningen av Klickportalen K3 initieras ofta av en enskild utbildningsinsats , t.ex utbildning i Microsoft Office 2010. Sen genereras nyttan av elearning i K3-plattformen med kontinuerlig repetition av initialt inlärda kunskaper och det ger företag och organisationer stegrad nytta över tiden då även andra funktionaliteter och moduler i K3 tar över i betydelse. K3 blir över tiden ett strategiskt ledningsverktyg för ökad kvalitet och kompetenssäkring. Hittills känner vi inte till något företag av våra kunder som gått tillbaka och lagt klassrumsundervisning i fokus efter att ha prövat en Sitelicenslösning med Klickportalen K3. Kort sagt: K3: Elearning som fungerar. På kort och på lång sikt.

Nordöstra Kursnämnden av Sveriges Tandläkarförbund har tecknat nytt Sitelicensavtal avseende det breda utbud av itutbildningar och kompetensförstärkning som ges i Klick Datas webbaserade LMS och plattform för lärande Klickportalen K3.

Vi välkomnar Nordöstra Kursnämnden som nya kunder till Klickportalen K3.


 

Med en Sitelicens med Klickportalen K3 utökar varje kund sin effektivitet över tiden och får mer ut av sin utbildningsbudget. Värdet med investeringen ökar med tiden då K3 mer blir ett styrsystem för ledningen snarare än primärt ett utbildningsverktyg för Officekunskaper.

 


Allt fler av Klick Datas kunder ser Klickportalen K3 primärt som ett valideringsverktyg för att kompetenssäkra kunskap inom sin egen sfär av egenproducerade internutbildningar och sekundärt som en plattform för Klick Datas producerade e-kurser. Ett av dessa företag är Polymercentrum i Växjö som arbetar fokuserat med utbildning inom plastsektorn och som nu inleder ett samarbete med Klick Data genom att teckna en Sitelicens. Polymercentrum satsar på att bygga upp en kunskapsbas med skräddarsydda tester och frågor genom Klickportalen K3 och modulerna Testproduktion Q3 och Examina E3.

Genom att kombinera egenproducerat material i modulen Egna Dokument D3 som Polymercentrum tar fram med bl.a. Flash, PowerPoint, Slideshare, PDF mm. kopplas dessa skräddarsydda utbildningar ihop med skräddarsydda tester i K3 och skickas ut till eleverna epostledes genom modulen Uppdrag U3. Med egenproduktionen av utbildningar hos Polymercentrum och K3s testmoduler i samverkan får man ett perfekt instrument för att enkelt bygga upp en kunskapsplattform i molnet (eng. The Cloud) .

Vi välkomnar Polymercentrum varmt som kunder till K3!

På länken http://www.klickportalen.se/allaE3Aiportalen.lasso finner du en lista av de över 400 olika tester färdiga i Klickportalen K3 för våra Sitelicenskunder att botanisera i. Tillsammans med våra e-kurstester finns sammanlagt 620 olika tester med över 15000 frågor som övervägande delen är flervalsfrågor. Testerna som redan finns klara är modifierbara utöver att man kan lägga upp helt egna skräddarsydda tester på sin domän som Sitelicenskund, vilket skapar oändliga möjligheter för kompetensinventering och validering av kunskap genom skräddarsydda tester. Allt fler företag satsar på årliga inventeringar av viktiga och affärskritiska processer genom att personalen genomgår webbaserade tester som Klickportalen K3 levererar på ett smidigt och enkelt sätt. Kontakta oss för en demo av hur ni kan stärka er kvalitet och kompetens med Klickportalen K3 som bas för tester, enkäter och undersökningar.

Akzo Nobel Surface Chemistry AB har tecknat ett Sitelicensavtal med Klick Data avseende kurser på nätet för dataprogram genom elearningssystemet Klickportalen K3.

Vi välkomnar delar av personalen till Klickportalen K3 och våra utbildningar online i bl.a. alla dataprogram.

En av alla hundratals fördelar med elearning generellt och Klickportalen K3 specifikt är oändliga repetitionsmöjligheter. Med sitt unika sökindex i K3 är möjligheten till repetition efter att man gått en kurs eller tagit en initial utbildning. Eftersom alla människor glömmer delar av kursen är det perfekt att kunna logga in i K3, söka upp det man vill repetera med ett omfattande sökindex inne i videoavsnitten i ekurserna online och sen snabbt ta om det man inte kommit ihåg och glömt bort.Utbildning på nätet med Klick datas koncept är oslagbart när man vill investera utbildningsbudgeten klokt, vilket bla. Akzo Nobel Surface Chemistry i Stenungsund förstått när de valde Klick Data som leverantör till sin elearning.

 

Iris Hadar AB har nyligen nytecknat ett förlängt Sitelicensavtal för utbildning till datakörkortet genom plattformen Klickportalen K3.

 

Advokatfirman Vinge med verksamhet i Stockholm, Göteborg, Malmö, Helsingborg, Bryssel, Shanghai och Hongkong har tecknat ett Sitelicensavtal för 100 medarbetare avseende utbildning i Microsoft Office 2010 via Klick Datas it utbildningar i Klickportalen K3.

Vinge är en av de största affärsjuridiska advokatbyråerna i Norden och ledande i Sverige. Klick Data har bl.a. använt Vinges tjänster i samband med due diligence 1997 i samband med att företaget blev publikt. Vi välkomnar alla assistenter och andra medarbetare till utbildningsmöjligheterna i Klickportalen K3 - passion för kunskap.


Klickportalen K3 är en eLearningplattform för företag som vill utbilda på nätet. K3 innefattar utöver ett brett utbud av interaktiva itutbildningar online i bla. Microsoft Office 2010 och Windows 7 ett nätbaserat system för kunskapshantering som företag kan växa med utifrån ett flerdimensionellt behovsspektra. Läs mer om fördelarna med utbildning på nätet och it-utbildning online.


Växla över till Klickportalen K3 som ger alla organisationer ett smart utbildningsverktyg på nätet med itutbildningar i botten i alla ledande program.