nyheter-kunderna

IT-Hantverkarna i Stockholm, med ett 40-tal anställda i Stockholm har tecknat Sitelicensavtal med Klickportalen K3 för att primärt underlätta sin interna kunskapsvalidering hos personalen avseende olika kunskapsområden med undersökningsverktygen Examina E3 och Testproduktion Q3, två av modulerna i Klickportalen K3.

Allt fler kunder fokuserar på modulerna i Klickportalen K3 som verktyg för kunskapshöjning i organisationen med medarbetarunderökningar, kundankäter, dvs. webbbaserade enkäter för personalen och enkäter för kunder, som finns i modulen Opinion O3. Avtalet täcker också undervisning på nätet med Klick Datas breda utbud av över 230 online-kurser.

Se mer om IT-Hantverkarna på http://www.it-hantverkarna.se/

k3_lotoftools_110826

Klickportalen K3 har ett mycket brett utbud av webbbaserade kunskapstjänster och nyttoverktyg för alla organisationer som vill ha ett robust system på webben för att hantera sin personals kunskspsutveckling. IT-Hantverkarnas primära behov låg i det gröna, blå och gula fältet ovan med ett enkelt och kraftfullt testsystem och bl.a. en enkelhet att skapa en medarbetarundersökning.

Caldic Sweden AB, tidigare under namnet Norfoods efter uppköp under hösten 2010, har tecknat avtal avseende utbildning online med Klick Data för delar av sin personal, som nu får utbildning via nätet.
Caldic arbetar huvudsakligen med livsmedelstillsatser, har valt Klickportalen K3 för personalutbildning med elearning.

Klick Data välkomnar Caldic i Malmö till Klickportalen K3 !


kd_Euro_c_110824

Många HR-chefer och IT-ansvariga på internationella företag som jobbar på den
europeiska marknaden inom EU
väljer elearning från Klick Data för sin utbildning
för personalen då det ger väldigt stora fördelar i organisationen internationellt.Invarcare Rea i Diö som arbetar med cyklar och invalidfordon har tecknat avtal med Klick Data och personalutbildar med onlineutbildning i K3.

Klickportalen K3 underlättar för utbildning online i alla organisationer. Invacare Rea med 160 anställda ansluter sig till systerföretaget Invacare AB som använt Klick Datas elearning system Klickportalen en längre tid och sett kostnadsfördelarna och effektivitetsvinsterna som K3 ger över tiden. 

K3_modul_value_110523

Testsystem, Ledningsstyrsystem, Kompetensinventeringsystem, Kundenkäter, Medarbetarundersökningar, Schemaläggning, Kunskapsintyg, Statistiköversikt, Valideringar är några av de funktioner som Klickportalen K3 ger utöver Sveriges bredaste sortiment av datakurser och softskillskurser online. Värdet av K3 stegrar sig över tiden med utnyttjande av fler moduler även om behovet inte är omedelbart primärt. Hör av er med era önskemål så ger vi en offert.

 

 

 

Klick Data har efter en testpilot under våren tecknat ett flerårigt Sitelicensavtal med Parker Hannifin AB, som är den svenska delen av en koncern som är världsledande inom rörelse- och styrsystemsteknik.

Parker har 8 verksamhetsgrupper, som spänner över samtliga fält inom rörelseteknik - elektromekanisk, hydraulisk och pneumatisk med heltäckande kunskaper inom flödeskontroll, filtrering, försegling och skydd, klimatkontroll, processkontroll och aerodynamik.

I Sverige är man fn. 1100 anställda som nu samtliga får tillgång till Klickportalen K3 och dess utbud av innehåll och kunskapsverktyg i den ledande svenska lärplattform online för utbildning med elearning på nätet.

Initialt har investeringen till syfte att understödja och förenkla utrullningen av uppgraderingen av Microsoft Office 2010 och Windows 7 i koncernen. Sekundärt i ett andra steg under flera år kommer Parker att effektivisera sin interna personalutveckling genom Klickportalen K3s verktyg för uppladdning av eget kursmaterial som kopplas till kompetensinventering, enkäter och testcertifiering.

Klick Data välkomnar Parker Hannifin till kundkretsen av företag och organisationer som effektiviserar och förenklar utbildningen för anställda och personal internt för 10-talets krav på smarta molntjänster.

KD_K3utveckling2005_2010_110922

Klick Datas kunder blir fler och fler och användningen av elearning som molntjänst med K3 som bas i Sverige och internationellt ökar.

Nyköpingshem bygger upp kunskaper med K3
Skogsmaskinbolaget Komatsu Forest Sweden har tecknat ett provavtal med Klick Data avseende Klickportalen K3 .
Vi välkomnar bolagets medarbatare till Klickportalen K3.

k3_3delar_klickportalenk3_110307
Alla bolag kan klyva sina kostnader inom utbildning genom att
investera i lärplattformen och elearningssystemet Klickportalen K3

Synovate Sweden, som är ett av Sveriges ledande undersökningsföretag!och ingår i en av världens största undersökningskoncerner med över 6000 anställda över hela jorden, har tecknat avtal med Klick Data med en Sitelicens som ger företaget möjlighet att utnyttja Klickportalen K3. Framför allt de undersökningsverktyg som finns i K3: Testproduktion Q3 , Opinion O3 och Examina E3.

Vi välkomnar Synovate till K3!

Resurs Bank i Helsingborg har valt att investera i utbildningsplattformen Klickportalen K3 för sin internutbidlning av personalen på företaget.

Vi välkomnar banken till vår kundkrets som utbildar, cerifierar och kompetenshöjer sig via webben och elearning med hjälp av utbildningssystemet Klickportalen K3.

Radiotjänst i Kiruna har valt Klickportalen K3 som utbildningsplattform för en rad olika utbildningsbehov inom företaget genom att teckna en Sitelicens med Klick Data.

Kristliga Folkskolan i Nykarleby väljer att skaffa licenser till Klickportalen K3 för sina elever i undervisningen till höstterminen 2011.

Folkskolan är en av många kunder i Finland som använder utbildning med Klickportalen K3 online.


 

Surahammars bruk testar att utbilda delar av sina medarbetare online i Klickportalen K3 from hösten 2011. Vi välkomnar Surahammars bruk till kundkretsen i Södermanland som har datautbildning med online-kurser och elearning som verktyg för HR.

Utbildning med en online-kurs sparar stora pengar för alla företag. Tidsmässigt för eleven, enkelheten för företaget, smidighet med repetition och inte moinst budgetmässigt med kostnaden för kursavgiften.

Parajett i Landskrona, som är ett grafiskt företag som arbetar med helhetslösningar inom tryck med skräddarsydda lösningar, sökte en leverantör för sin kompetenssatsning för personalen. De fann Klickportalen K3 som bästa alternativ då webbplattformen Klickportalen K3 erbjuder ett brett kunskapsinnehåll med det breda sortimentet av e-kurser och alla de verktyg för kompetens och utbildning online i en smidig och enkel lärplattform som täcker deras utbildningsbehov framgent.

Vi välkomnar Parajett till Klickportalen K3.

 

Klick Data har tecknat ett ännu ett nytt Sitelicensavtal för utbildning via Internet med personalutbildning på nätet med Nyköpingshem AB i Nyköping.

Läs mer...

Adobe Systems, som gör de ledande programvarorna inom media, såsom Adobe Photoshop , Abobe Illustrator, Abobe InDesign , Adobe Acrobat mfl har tecknat ett Sitelicensavtal med Klick Data avseende utbildningsplattformen Klickportalen K3.

Klick Data levererar Inte bara utbildningarna online i Adobes egna program utan Adobe får tillgång till hela det breda spektra av funktionalitet i Klickportalen K3.

Klick Data har samarbete med Adobe sedan 1993.

 

Kwintet Fristad har tecknat ett avtal för utbildning av sina anställda med Klickportalen K3.
Vi välkomnar anställda på Kwintet till K3.

Svenska Elektrikerförbundet har valt Klick Data som leverantör för utbildning på nätet genom att teckna Sitelicensavtal av Klickportalen K3 med utbildning, tester och undersökningar online för all sin personal och anställda på kansliet i Stockholm och i Sverige.

Vi välkomnar fackförbundet till den breda kundkretsen av organisationer, förbund, företag och utbildningsinstitut i Sverige som upptäckt fördelar med att effektivisera utbildningen och ge anställda förmånen att kunna lära sig på sina egna villkor i ett brett sortiment av utbildningar och kurser online på nätet.

Värdet för Klickportalen K3 överstiger kostnaden med ett Sitelicensavtal oavsett hur man räknar. Varje enskild modul går att räkna hem enskilt. Totalt sett ger Klickpotalen K3 en oslagbar utbildningslösning för alla typer av organisationer som vill lösa sina utbildningsbehov till låga kostnader genom vår molntjänst. Kontakta oss för en demo av lärplattformen Klickportalen K3 idag.