nyheter-kunderna

Tryckeribolaget Edita Boberg har valt Klickportalen K3 som lösning för utbildning för personalen för kommande år.

 

Nyköpingshem bygger upp kunskaper med K3

Alingsås kommun har tecknat ett pilotavtal med Klick Data avseende utbildning online med Klickportalen K3. Vi hälsar Alingsås välkommen till kundskaran av kunder som upptäcker fördelarna av att komplettera utbildningsresurser med elearning.

 En av de vanligaste svaren på undersökningar som genomförs om de största vinsterna med elearning är den tid man spar att lära sig nya kunskaper i organisationen. Vi hoppas att vår nya kund Alingsås kommun ser fördelarna med Klick Datas interaktiva utbildning för personalen online i Klickportalen K3.

Handelsgruppen Bygg och Järn i Mellansverige AB har tecknat Sitelicensavtal med Klickportalen K3. Det är ännu ett företag bland Sveriges alla företag inom olika branscher som insett att det är väl investerad utbildningsbudget att skaffa utbildning till personalen via kurser online.
Vi välkomnar Handelsgruppen till vår kundkrets.Klick Data är en trygg och väletablerad leverantör av utbildningslösningar för företag som vill erbjuda kurser online och effektivisera sin utbildningsbudget och samtidigt vidareutveckla fler medarbetare för mindre pengar. Läs mer om fördelarna med en Sitelicens för personalutbildningen här.

GGP Sweden AB är en koncern med huvudsäte i Tranås som verkar inom marknaden för trädgårdsprodukter i över 100 länder med Stiga som det mest kända varumärket. GGP har tecknat ett Sitelicensavtal med Klickportalen K3 efter en pilotutvärdering för den svenska verksamheten med 220 medarbetare.

Vi på Klick Data välkomnar GGP Group till utbildning på nätet med Klickportalen K3.


Större koncerner har ofta problem med att planlägga och schemalägga kurser för sina anställda som ständigt behöver fortutbildning inom en rad olika områden. Med elearning från Klick Data via Klickportalen K3 så både underlättas utbildningsplaneringen samtidigt som den effektiviseras. Det blir enklare med uppföljning och det blir enklare för alla medarbetare som kan gå kurser och genomföra tester och få intyg på genomförda utbildningsinsatser samtidigt som företaget kan tjäna in stora summor av utbildningsbudgeten på att förenkla och förbättra kvaliteteten av utbildningsbudgeten. Kort sagt: Med en Sitelicens med Klickportalen K3 vinner alla medarbetare, HR-avdelningen och it-avdelningen fördelar. Kontakta oss för mer information.


KK Stiftelsen investerar i utbildning med K3 för en uppgradering till Microsoft Office 2010. KK-stiftelsen är högskolornas forskningsfinansiär och har 10 ledamöter och 30 medarbetare.  Tidigare har medarbetare fått utbildning i Office på plats och nu gör man i likhet med många andra en övergång till elearning med Klick Data och lösningen med Klickportalen K3 avseende Office 2010 utbildning för uppgraderingen till den nya versionen av Officeprogrammen för Microsoft Office 2010 paketet.

Läs mer om utbildning i Office 2010 online här.

Läs mer om Klickportalen K3

Läs mer om KK-stiftelsen här

Användningen av Klickportalen K3 initieras ofta av en enskild utbildningsinsats , t.ex utbildning i Microsoft Office 2010. Sen genereras nyttan av elearning i K3-plattformen med kontinuerlig repetition av initialt inlärda kunskaper och det ger företag och organisationer stegrad nytta över tiden då även andra funktionaliteter och moduler i K3 tar över i betydelse. K3 blir över tiden ett strategiskt ledningsverktyg för ökad kvalitet och kompetenssäkring. Hittills känner vi inte till något företag av våra kunder som gått tillbaka och lagt klassrumsundervisning i fokus efter att ha prövat en Sitelicenslösning med Klickportalen K3. Kort sagt: K3: Elearning som fungerar. På kort och på lång sikt.

Nordöstra Kursnämnden av Sveriges Tandläkarförbund har tecknat nytt Sitelicensavtal avseende det breda utbud av itutbildningar och kompetensförstärkning som ges i Klick Datas webbaserade LMS och plattform för lärande Klickportalen K3.

Vi välkomnar Nordöstra Kursnämnden som nya kunder till Klickportalen K3.


 

Med en Sitelicens med Klickportalen K3 utökar varje kund sin effektivitet över tiden och får mer ut av sin utbildningsbudget. Värdet med investeringen ökar med tiden då K3 mer blir ett styrsystem för ledningen snarare än primärt ett utbildningsverktyg för Officekunskaper.

 


Allt fler av Klick Datas kunder ser Klickportalen K3 primärt som ett valideringsverktyg för att kompetenssäkra kunskap inom sin egen sfär av egenproducerade internutbildningar och sekundärt som en plattform för Klick Datas producerade e-kurser. Ett av dessa företag är Polymercentrum i Växjö som arbetar fokuserat med utbildning inom plastsektorn och som nu inleder ett samarbete med Klick Data genom att teckna en Sitelicens. Polymercentrum satsar på att bygga upp en kunskapsbas med skräddarsydda tester och frågor genom Klickportalen K3 och modulerna Testproduktion Q3 och Examina E3.

Genom att kombinera egenproducerat material i modulen Egna Dokument D3 som Polymercentrum tar fram med bl.a. Flash, PowerPoint, Slideshare, PDF mm. kopplas dessa skräddarsydda utbildningar ihop med skräddarsydda tester i K3 och skickas ut till eleverna epostledes genom modulen Uppdrag U3. Med egenproduktionen av utbildningar hos Polymercentrum och K3s testmoduler i samverkan får man ett perfekt instrument för att enkelt bygga upp en kunskapsplattform i molnet (eng. The Cloud) .

Vi välkomnar Polymercentrum varmt som kunder till K3!

På länken http://www.klickportalen.se/allaE3Aiportalen.lasso finner du en lista av de över 400 olika tester färdiga i Klickportalen K3 för våra Sitelicenskunder att botanisera i. Tillsammans med våra e-kurstester finns sammanlagt 620 olika tester med över 15000 frågor som övervägande delen är flervalsfrågor. Testerna som redan finns klara är modifierbara utöver att man kan lägga upp helt egna skräddarsydda tester på sin domän som Sitelicenskund, vilket skapar oändliga möjligheter för kompetensinventering och validering av kunskap genom skräddarsydda tester. Allt fler företag satsar på årliga inventeringar av viktiga och affärskritiska processer genom att personalen genomgår webbaserade tester som Klickportalen K3 levererar på ett smidigt och enkelt sätt. Kontakta oss för en demo av hur ni kan stärka er kvalitet och kompetens med Klickportalen K3 som bas för tester, enkäter och undersökningar.

Akzo Nobel Surface Chemistry AB har tecknat ett Sitelicensavtal med Klick Data avseende kurser på nätet för dataprogram genom elearningssystemet Klickportalen K3.

Vi välkomnar delar av personalen till Klickportalen K3 och våra utbildningar online i bl.a. alla dataprogram.

En av alla hundratals fördelar med elearning generellt och Klickportalen K3 specifikt är oändliga repetitionsmöjligheter. Med sitt unika sökindex i K3 är möjligheten till repetition efter att man gått en kurs eller tagit en initial utbildning. Eftersom alla människor glömmer delar av kursen är det perfekt att kunna logga in i K3, söka upp det man vill repetera med ett omfattande sökindex inne i videoavsnitten i ekurserna online och sen snabbt ta om det man inte kommit ihåg och glömt bort.Utbildning på nätet med Klick datas koncept är oslagbart när man vill investera utbildningsbudgeten klokt, vilket bla. Akzo Nobel Surface Chemistry i Stenungsund förstått när de valde Klick Data som leverantör till sin elearning.

 

Iris Hadar AB har nyligen nytecknat ett förlängt Sitelicensavtal för utbildning till datakörkortet genom plattformen Klickportalen K3.

 

Long & Partners är ett företag i Båstad som är experter på arbetsgivarfrågor. De stödjer arbetsledare, linjechefer, personal- och förhandlingschefer i arbetsgivarrollen och arbetar med löpande stöd och rådgivning i alla förekommande personaljuridiska frågor. Nu har vi på Klick Data gett dem ett ledande verktyg (och stöd) i denna process genom att Long & Partners tecknat ett Sitelicensavtal med Klickportalen K3 som bas för utbildning på webben till alla sina medarbetare.

Vi välkomnar Long & Partners till Klick Datas utbildning på webben online i Klickportalen K3 som även kan köras på Bjärehalvön, Sveriges förmodligen vackraste plats.

Med en Sitelicens får man tillgång till utbildning på webben, som t.ex. Klick Datas e kurser online i t.ex. Excel 2010 . Det fina är att man för en fast kostnad även får tillgång till hela sortimentet på över 240 e-kurser utan att det kostar extra. Det ger personalen stora möjligheter att förkovra sig i sina kunskapsbehov på egen hand utan att man behöver fundera på om det är värt att gå en extra kurs. Det avlastar dessutom HR-avdelningen som i många fall runt om i landet fungerar liknande en rysk kommandoekonomi där det skall först beslutas i ledningen om vilka som skall a. få gå kurser b. vilka kurser som skall genomföras och c. när de skall genomföras. Klick Datas kunder lär sig det de behöver för stunden precis när de kört fast eller behöver repetera på 2-3 minuter genom att logga in i Klickportalen K3 och söka upp ett ämne eller begrepp som medarbetaren vill lära sig mer om och sen är behovet redan löst för stunden. Det är behovet, nyfikenheten och arbetsuppgiften som styr och inte HR eller itavdelningens vidlyftiga satsningar på dyr klassrumsundervisning hel eller halvdagar om några månader. Utbildningen på webben är inte bara framtiden. Utbildning på webben är här och nu idag och 2011 och resten av 10-talet. Kontakta oss för den bästa lösningen av utbildningsbudgeten genom att skaffa K3 med utbildning på webben. Eller fortsätt skicka folk på dyra datakurser.