nyheter-klickportalen

I Klickportalen K3 finns modulen Examina E3 och Testproduktion Q3
Att skapa bra frågor och tester i K3 är en konst. 

Vi rekommenderar länken till nya frågeappen Quiz King för iPhone från det sociala nätverket WOKcraft där det ges en bra sammanfattning om How to create good questions for multiple choice.

  

De flesta HR-chefer har som uppgift att arbeta långsiktigt med utbildningsstrategier för anställda och medarbetare. Det finns en rad olika invanda tillvägagångssätt för att sköta dessa HR-frågor för att utbilda personalen. Denna artikel beskriver hur elearning utvecklats och hur Klickportalen K3 ger alla organisationer verktyg för att växa genom att systematisera inlärningsprocessen och kompetensvalidera.

Att utbilda personalen är en ständig process som idag på 2010-talet kräver nya angreppssätt. Allt fler har under en längre tid funderat att sätta elearning och utbildning online i centrum för utvecklingen. Men den övervägande majoriteten av företag sitter kvar i gamla tankemönster trots att det finns en rad olika skäl för att effektivisera resursutnyttjandet och lägga eLearning i fokus.
Det som skiljer dagens metoder, teknik och pedagogik från de lösningar som presenterades runt millennieskiftet, när tekniken var ny och oprövad och många testade utan framgång är att de webbsystem som överlevt på marknaden är beprövade och accepterade av marknaden. Kunderna är inte längre testpatruller till verksamhetskritisk kompetenssystem utan kan investera med trygghet och förvissat av att det fungerar och ger synliga resultat i lönsamhet. Ett av de ledande systemen för kunskapshantering är lärplattformen Klickportalen K3 som utvecklats från att vara en ekurslösning till ett fullfjädrat system för all slags kompetensutveckling inom företag och organisationer. Systemet K3 (som det förkortas) har en rad moduler som samverkar för att  ge organisationer, företag och utbildningsverksamheter såsom universitet, lärcentrum, högskolor, gymnasieskolor en fördel i kunskapsöverflyttning med lärarledd undervisning på skärmen i botten, men som även innehåller en rad funktionalitet såsom testutvecklingsverktyg, medarbetarundersökningar, kundenkäter, cv-sammanställningar mm.

Underskattad effekt av fördelar av elearning när man skall utbilda personalen

De företag som har uppgraderat sin syn på elearning som verktyg för att effektivisera sin kunskapsprocess genom att fokusera på elearning har nått en rad fördelar som elearning generellt ger. Bara det faktum att budgeten för kompetensutveckling inte behöver öka utan drastiskt minska är en fördel. Men att det ger så många positiva fördelar för den av personalen upplevda nyttan är ofta en underskattad effekt. Kompetensutvecklingen generellt sett måste vara väl genomtänkt och ligga i linje med vad företaget, organisationen och medarbetarna faktiskt behöver. Det måste även finnas rutiner för att ta tillvara det som medarbetarna lär sig. Denna systematisering av kunskapskraven är en av fördelarna som ett system som Klickportalen K3 ger.
Det råder ingen tveksam om att det både är dyrt och ineffektivt att skicka iväg en och en på utbildning. Resekostnader, övernattning och traktamenten utöver själva kursavgiften adderas ihop till stora summor. Tidsförlusten av att vara borta och de alternativintäkter en fakturerad timme ger för en konsult gör att det är lätt att övertyga elearningens generella fördel.

Men vad händer om personalen inte tar till sig elearning och hoppar över de av ledning och HR avdelningen ställda kraven. Detta varierar från fall till fall. Visst finns det många inom ett företag som inte tar till sig uppmaningen att gå en kurs eller ta en test i ett system som Klickportalen K3. Men det är minst lika många som tar tillfället i akt att på egen hand utforska den stora mängd kurser (ekurser) som ligger inne i K3-systemet. Klick Data har i sitt standardavtal (kallat Sitelicens) gett företagen tillgång till allt material. Administratören av K3 kan välja tilldelning och sovra eller som standard ge tillgång till allt. Användaren har lättillgängliga sökverktyg för att hitta till rätt kunskap. De kan således bara välja att gå ett avsnitt i en ekurs genom att klicka på sök och välja ordet pivottabell för att sen gå igenom det avsnittet utan att ta till sig hela kursen.

På så sätt får personalen just in time en mikrokurs i det som behövs. Vissa har inte den disciplinen eller tillräckligt mycket kunskap för att förstå att det är pivottabell som de skall söka efter och då är det ju en Excelkurs som de behöver för att gå igenom kalkylprogrammets nytta, funktioner och möjligheter från början. Efter att ha gått igenom en ekurs första gången så är det enklare att repetera då man är bekant med uttrycken, begreppen och problemställningarna.Så repetition är elearningens främsta fördel. Man tar utbildningen i den takt som man hinner ta den till sig. Det ger alla undersökningar om upplevd fördel hos användarna entydigt svar på som den kanske främsta fördelen. Inga långa beslutsprocesser att komma igång. Repetition direkt. När man behöver det. Här är stora lönsamhetsvinster för de som räknar och en stor minskning av upplevd stress hos personalen som genom onlineundervisning med utbildning online i K3 får värde som är underskattat för de som räknar mjuka värden.

Så fördelen av att a. spara kurskostnader b. oändlig repetition räcker och blir över för ett investeringsbeslut allt annat lika. Men det finns många fler fördelar och följdeffekter av att lägga elearning i centrum och endast i undantagsfall skicka folk på dyra datakurser.

Givetvis kan inte E-learning ersätta fysiska möten; det är snarare ett komplement till dessa om det är ett självändamål att lära i grupp. Men själva överföring av kunskap, dvs. själva utlärningen och inlärningens moment: Det kan elearningen ersätta. Den praktiska appliceringen av kunskap har ofta med fördel av att vara i gemenskap. I grupp och tillsammans. Men med dagens teknik och t.ex. ett Skypefönster som visar skärmens händelser så kan man skapa fysiska virtuell undervisning där deltagarna är aktiva parter och elearningens undervisning kompletteras . Då får man det fysiska mötet i praktiken som ersätter det traditionella som med avståndens problematik är betydligt dyrare då personer måste ta sig till kurslokaler istället för som med Klickportalen K3: Kurslokalen tar sig till deltagaren.

Välj en lösning som passar er, men dra fördel av alla de erfarenheter som våra 25000 kunder redan dragit. Välj Klick data och en Sitelicenslösning med Klickportalen K3.

 

 

Ingen har undvikit Facebook som verktyget nr 1 för sociala medier... Jo, det skulle vara Klick Data i så fall.... Nu har vi i alla fall kommit loss och etablerat oss på nätverket som alla använder och som ger oss en rad fördelar med våra kundkontakter med support online för K3användare och de med tillgång till backofficesystemet Admin A3 .
Vi har nu satt upp två grupper (feb 2011) på Facebook för Klickportalen K3. Vill du följa oss och addera K3 till Facebook och även till Twitter kan du enklast göra det här.

Sammanfattning. Klick Data har skapat ett ledande system för kunskapsöverföring genom en smart lärplattform för utbildning online kallad Klickportalen K3 som ger alla företag, organisationer och utbildningsinistitut ett verktyg för kompetensöverföring och utbildningar online med ekurser, tester, medarbetarundersökningar och kunskapsprojektstyrning. Nu finns äntligen support för K3 på Facebook.  Välkomna.

 

Klick Data har nu massor av support för Klickportalen K3 på Facebook genom två Facebookgrupper. En riktar sig till K3 användare / users.

 

 

Den andra Facebookgruppen riktar sig främst till administratörer av Klickportalen K3. 

 

Så adderar du Klickportalen K3 som grupp på Facebook steg för steg.

1. Logga in på Facebook
2. Sök på ordet Klickportalen
3. Klicka på Gilla på våra 2 grupper (gör om för varje grupp) om du vill addera båda.

Du kan också enkelt addera dig till Facebookgruppen för Användare av K3 här.

Välkommen !
Läs mer om Facebook och Klick Data här.

Eng. This article is about how to add swedish elearning LMS system to Facebook with Klickportal K3 (called K3) for administrators and for users of K3.
Follow the Twitter flow and our group on Facebook for Klickportal K3 here.

Allt fler kunder använder Klickportalen K3 som en lärplattform och LMS för sina egna utbildningar i huvudsak och använder sedan Klick Datas breda utbud av över 221 ekurser inom it och affärsutveckling som ett komplement.

Med modulen Egna Dokument D3 kopplat till tester och certifieringar bygger man upp ett bibliotek av utbildningar och tester som är anpassade för det egna företagets verksamhet. Många använder och modifierar även de mallar av över 550 ( !) tester, enkäter och medarbetarundersökningar som finns i K3-systemet för eget bruk.

Många företag och organisationer har också en historia av att ha producerat och har tidigare tagit fram egna elearningutbildningar för enskilt bruk som fortfarande är aktuella och relevanta för verksamheten. Dessa kan med fördel och med sedvanlig enkelhet kopplas ihop med Klickportalen K3 genom att kurser importeras in och blir tillgängliga i menystrukturen.

På fackspråk kallas en av de ledande standarderna för att koppla ihop pusselbitar producerat på olika håll för SCORMstandard.

Läs mer...

Utbildningsbehoven blir allt större i företag och organisationer samtidigt som nedbantningar av personal gör att allt färre skall göra ett jobb som tidigare gjordes av fler. Resultatet blir att det finns mindre och mindre utrymme för traditionella utbildningar, där medarbetare åker till kursgårdar eller hos kursarrangörer och är borta heldagar från sina normala arbetsuppgifter.

Lösningen för väldigt många är att vikta över mer och mer av utbildningsinsatserna till interaktiv utbildning. Med Klick Datas succé Klickportalen K3 kan företag komma åt inte bara ett brett utbud av färdigproducerad it och affärsutbildning. De kommer åt sitt eget producerade kursmaterial med moulen Eget Material D3 och det möjliggör för alltfler företag att stressen hos personalen minskar och utbildningsinsatserna kan fördelas bättre och mer portionsförpackat. Företag bygger därför upp en databas av material i K3 som de redan har färdigt och som de löpande producerar i Klickportalen K3 och ger utbildningsuppgifter till sina medarbetare.

Kontakta Klick Data för en demo av Klickportalen K3 för att minska stressen hos medarbetarna avseende utbildningen och minska era utbildningskostnader generellt med ett smart webbaserat onlinesystem för utbildning för resten av 10-talet.

Nu kommer e-kursen om Klickportalen K3. Ni hörde rätt. Vi har skapat över 200 interaktiva ekurser i alla möjliga dataprogram och affärsutvecklingskunskaper och kundanpassade datasystem i Klickportalen K3, men vi har aldrig skapat en traditionell Klick Datakurs om vårt eget utbildningssystem, LMS- plattformen K3. Förrän nu. Nu släpps "Utveckla er med Klickportalen K3" som är en genomgång av K3 och alla dess olika moduler och verktyg med ekurser, tester, sök, enkäter, undersökningar, cv, uppgifter, kundanpassade dokument, statistik, valideringar, certifieringar, inställningar och testproduktion och mycket mer. Skomakarens barn kommer således få skor...

Läs mer...

IPad är lanserad. Ingen har väl undsluppit den nyheten. Klick Datas VD ger här sin personliga syn på maskinen och dess konsekvenser efter en spännande resa till San Francisco, där han bl.a. träffade Apples medgrundare Steve Wozniak på en segwaypoloträning och som användare av iPad under snart tre veckor sedan den lanserades.

Läs mer...

Nu kan Admin i Klickportalen K3 skapa klustertester, som är t.ex. sluttester med urval från flera olika tester, t.ex. vid ett examensprov. Klustertester hämtar några eller alla frågor från underliggande tester.

Läs mer...

Klickportalen K3 är så mycket mer än Klick Datas e-kurser. Se vår demofilm om K3 för att effektivisera er verksamhet.

Läs mer...

Nu lanserar Klick Data funktionen Uppgift i Klickportalen K3. Administratörer kan nu samla flera moment för elever och medarbetare att utföra och skapa en kursplan som får bättre uppföljningsmöjligheter än tidigare.

Läs mer...

Att verka i sin gärning för något större än sig själv är inte alla människor förunnat. Alla som dagligen går till sina jobb och lever sina många gånger inrutade liv i den omtumlade värld vi lever i behöver både ofta och regelbundet lyfta blicken och se helheten.

Läs mer...

Administratörer och användare av Klickportalen K3 har fått bättre statistikverktyg. Under Klickportalen K3/ Hjälp/ Inställningar kan användare och administratörer nu göra inställningar som innebär att man får mail skickat vid händelser i Klickportalen K3. Elever kan få information när det tillkommit en ny e-kurs eller skapats en ny test. Administratörer kan t.ex. få ett mail vid avklarat test från en elev, nya e-kurser eller nya tester upplagda.

Läs mer...

Vi på Klick Data har testat Klickportalen K3 med nya webbläsaren Google Chrome och vi kan varmt rekommendera att testa denna webbläsare som är mycket snabb.

Läs mer...

Varje dag spar Klick Datas kunder ca. 32000 SEK i koldioxidutsläpp (Co2) genom att slippa åka till kurslokaler runt om i landet och istället gå e-kurser i Klickportalen K3. Det motsvarar utsläppet av 8-10 jumbojets Stockholm- New York varje dag.

Läs mer...

Klick Datas verksamhetsår 2007/2008 är till ända per 30/4 2008. Vi gläds åt en mycket positiv användningstillökning av vår utbildningsportal Klickportalen K3 under verksamhetsåret 2007/ 2008.

Läs mer...

Klickportalen K3 hade närmare 30000 körda e-kurser under januari-mars 2008. Det är en mycket kraftig tillväxt sedan året innan. Konceptet med K3 växer sig starkare för varje månad.

Läs mer...