nyheter-investors

Klick Datas Investor Relations Nyheter presenteras och publiceras via pressreleaser i huvudsak på Aktietorgets hemsida i enlighet med de noteringskrav och regler för handel med aktier på denna handelsplats där Klick Dataaktien handlas. Nyhetsartiklarna listade här är publicerade utöver dessa pressreleaser i syfte att fördjupa intresset för bolaget och dess verksamhet.

Klick Data Gasellföretag 2013

Klick Data Gasell 2013
Klick Data har utsetts till att bli ett Gasellföretag 2013 enligt Dagens Industri. 


Varje år , sen fjorton år tillbaka , i november eller december korar Dagens industri Sveriges snabbast växande företag. I år så är Klick Data AB utsedd för första gången i denna skara företag efter en rad fina år av tillväxt under lönsamhet. 

Begreppet Gaseller är skapat av den amerikanske forskaren David Birch. Redan på 1980-talet visade han att det är de små snabbväxande företagen som skapar de flesta nya jobben, till skillnad från ekonomins elefanter som alltid måste effektivisera och ofta minskar sysselsättningen. Endast 0,5% av de svenska företagen uppfyller kritierierna. 

En Gasell eller ett Gasellföretag har:
- en omsättning som överstiger 10 Mkr
- minst tio anställda
- minst fördubblat sin omsättning, om man jämför det första och det senaste räkenskapsåret
- ökat sin omsättning varje år de senaste tre åren
- ett samlat rörelseresultat för de fyra räkenskapsåren som är positivt
- i allt väsentligt vuxit organiskt, inte genom förvärv eller fusioner
- sunda finanser 

- Klick Data är glada och tacksamma att tillsammans med sina kunder fått äran att bli en Gasell 2013 och siktar givetvis på att bli det även nästa år, säger Klick Datas VD Magnus Jungbeck! Detta är ett kvitto på ett hårt och långsiktigt arbete som vi enträget kommer fortsätta med. 

Milstolpe i K3 passerad 11 januari

K3_logo_typ_a

Natten till den 11 januari 2013 satt en Martin Berg och ville förstärka sina kunskaper i javaprogrammering. Han blev den miljonte person som startat en ekurs i Klickportalen K3, Klick Datas ekurssystem för utbildning online i Sverige.

Företaget Klick Data har funnits länge. Redan 1992 startade de sin verksamhet på Gärdet i Stockholm genom att digitalisera utbildning från en kateder genom att spela in kurser med kamera. På den tiden fanns inga dvdfilmer, men redan från början satsade Klick Data på den bästa tekniken man kunde finna: Digibetaband. När kurserna om dataprogram var färdiginspelade och redigerade i en studio på Tysta gatan på fashionabla Östermalm i Stockholm kopierades originalinspelning ner på videoband/ vhs och såldes som datakurser på video. Det blev en stor succé för det lilla företaget som gjorde hela 89 videokurser i vhs-formatet innan nästa teknik hade tagit över: cd-rom.

Med samma pedagogiska koncept som tagit Klick Data till framgångar på utbildningsmarknaden producerade man sedan över 125 cd-romkurser mellan 1996 och 2006. Ämnena sträckte sig från datakurser i kända program som Microsoft Word och Excel till Adobe Photoshop och HTML. Senare kom ekonomikurser och managementkurser och mycket annat utanför rena progamkurser i sortimentet. Sedan december 2004 ligger allt fokus på en webbaserad lösning där e-kurserna, som de kallas, har legat tillgängliga för kunder online allt sedan dess. Idag finns över 244 ekurser i sortimentet varav över 90% på svenska.

Och nu passerade Klick Data ett landmärke för Klickportalen K3: ! miljon startade ekurser sedan starten natten till den 11 januari 2013.

Med över 20 års erfarenhet och ett välgrundat gott rykte i utbildningsmarknaden väljer allt fler en lösning med tillgänglighet för företaget och organisationers anställda att få tillgång till Klick Datas breda ekursutbud i K3. På köpet får man ett komplett system av kompetenslösning online där all form av kunskap kan styras till medarbetaren på en tid och plats som passar bäst. Vilket är perfekt för en allt mer uppkopplad värld som drabbats av SMAD (SMartphone ADicsion) men där behovet av att lära sig företagets system, verktyg och lösningar är ökande och där det måste finnas plats för repetition som inte är möjlig med dåtidens traditionella klassrumsundervisning.

I dag när vi närmar oss mitten av 10-talet är Klick datas Klickportalen K3 en allt mer självklar del av företagens utbildningsbudget då enkelheten i kombination med styrkan av bredd och tillgänglighet online gör att allt fler företag, organisationer, förbund, skolor och utbildningsinstitut skaffar sig en Sitelicens med K3 som plattform. Det kommer inte dröja lika länge att nå 2 miljoner startade ekurser som det tog för 1 miljon. Martin Berg blev inte den sista som kör K3. Grattis till nyförvärvade kunskaper önskar vi honom! Och väl mött under 2013 till alla våra andra gamla och nya kunder!

Mer om Klickportalen K3 hittar du här.
/Red

Klick Data levererar rekordresultat för 2011/2012

Klick Data visar för verksamhetsåret 2011/2012 det bästa resultatet i företagets 20 åriga historia. Vi tackar våra nya och gamla kunder för fortsatt ökat förtroende och lovar fortsätta att kämpa för att förbättra utbildningslösningar online! Mot nya mål !

Se bokslutskommunikén på Aktietorgets hemsida här


EB_wozcup2012_Erik_Bolinder_klick_data_vd
Kapten Erik Bolinder levererar Sveriges första bronsmedalj
i SegwaypoloVM och Klick Datas bästa resultat någonsin i juni 2012.Klick Data firar 20 år sedan första e-kursen

KD_20_850x591Den 17 maj 1992 spelades den första klassiska e-kursen i Klick Datas studio på Tysta gatan i Stockholm in. Det var startskottet på en resa i den digitala utbildningens tidsålder som nu passerar 20 år!

Vi har under denna epok tagit oss igenom tre teknologier och distributionsformer: video/ vhs, cd-rom och internet. Företaget har inte bara överlevt de mest omöjliga situationer under årens lopp utan steg för steg byggt upp ett grundmurat förtroende hos en stor bas av trogna kunder som ser oss som den ledande leverantören av eLearning genom vår plattform Klickportalen K3. Klick Data är idag ett trippel- A bolag som växt med över 100% de senaste 5 åren under god lönsamhet, vilket ger oss Gasellstatus.

Vi tar inga framtida framgångar för givna och hos oss vilar ingen grogrund för mossa genom att slå oss för bröstet och stanna upp. Vi är dock ödmjukt tacksamma för våra kunders förtroende och har (trots eller tack vare) vår ungdom bara börjat vår resa med alla våra kunder som litar på oss att tillsammans sikta mot nya mål som förenklar och förbättrar utbilningen med den smartaste tekniken i grunden och en passion för kunskap, nyfikenhet och AHA-upplevelser.

Till alla dem som varit del av Klick Data under årens lopp: som kunder, leverantörer, anställda och partners: Vi tackar er varmt för ert stöd, insats, uppmuntran och lojalitet. Rom byggdes inte på en dag och utbilningsrevolutionen är en process som bara sett sin början. Vi är med er och kommer fira nya triumfer i framtiden, även om vi just idag ser tillbaka och minns alla de framsteg och milstolpar som vi gått igenom under våra två första decennium.

Om vi kunde berätta vad vi har planerat för framtiden redan nu så skulle ni vimla av samma förtjusning som vi. Men vi håller som vanligt oss till att fokusera på verkliga resultat och riktiga långsiktigt hållbara lösningar och inte vilda drömmar i Powerpointpresentationer som sen aldrig blir verklighet.  Det sjuder i grytan. Mot två nya decennium! Med passion för kunskap.

Det våras för Klick Data. Vi firar våra första 20 år som leverantör
av digital utbildningleverantör på den svenska marknaden.
En trygghet för våra kunder som ser oss som en viktig partner
för kompetens inom utbildning med en onlineplattform för framtiden.


Klick Data - 20 år med digitalt lärande 2012 har skapat standard för elearningen i Sverige

I maj 2012 firar Klick Data 20 års jubileum som leverantör av digitalt lärande. Under två decennium har vi skapat en standard för elearningen i Sverige avseende datautbildning online och vi har förenklat och revolutionerat företagens användning av kompetensutvecklingen genom vår plattform Klickportalen K3.

Utbildningsindustrin har inte i likhet med många andra industrier, såsom media, televisionen och press omstrukturerats och förändrat med itrevolutionen. Skolvärlden och utbildningssystemen är relativt sett fortfarande ganska opåverkade av de starka förändringar som digitaliseringen av samhället i övrigt genomgått under internets tisdsålder.  Digitalt lärande är ännu en relativt liten del av undervisningen i skolvärlden. Förutom att eleverna idag har datorer i sina händer är undervisningen i stort sett intakt i förhållande till hur det såg ut tidigare med katederundervisningen i centrum, Det digitala lärandet har tillkommit som en del av undervisningen men ligger inte i centrum för densamma. Lärarna, rektorer och skolvärlden har inte förändrats av datorernas insteg i nämnvärd omfattning.

I biografin av Steve Jobs av Walter Isacsson beskrivs det sista mötet Jobs hade med Bill Gates i maj 2011 där de två itgurus pratar om vad som skett under de tre decennium de varit verksamma. Båda konstaterar att väldigt lite har skett inom utbildningsväsendet och att det digitala lärandet inte slagit igenom på samma sätt som många andra förändringar som kommit i spåren av it-revolutionen. De var ense om att det som behövs för att det skall bli en snabbare utveckling är att det skapas roligare och intressantare undervisningar. Mer lärarledda undervisningar som gör digitalt lärande intressantare!

Det är precis det som Klick Data fokuserat på under alla år vi verkat på undervisningsmarknaden för digitalt lärande ända sen vi började producera undervisning om dataprogram som vi spelade in digitalt i maj 1992. Revolutionen som vi bidrog till för företag var att vi levererade lärarledd undervisning som , förutom att den var förpackad så att utbildningen och undervisningen kunde ske oberoende tid och rum för själva utlärningen, var paketerad med en pedagogik som vann rykte av att vara marknadens bästa. Efter 20 år gör vi fortfarande ekurser digitalt och lär ut med samma passion för bra pedagogik.

Det vi lagt till är ett webbsystem som ligger i molnet (cloud learning) för kompetens som företag som inte bara ger tillgång till över 240 ekurser i alla dataprogram och viktiga färdigheter såsom ledarskap, ekonomi, kommunikation utan är ett fullfjädrat testsystem för kunskapsvalidering och styrsystem för kunskap. Lärplattformen Klickportalen K3 ger rätt kunskaper till rätt man på rätt plats i rätt tid.

Klickportalen K3 är revolutionen för digitalt lärande. Klick Data kommer inte stoppa där. Vi kommer ta steget till nästa nivå. I den närmsta framtiden och de kommande 20 åren. Välkomna med Klick Data in i framtiden. Som gammal trogen kund och som ny.

kd_internet_user_education_111115b

Distansstudier växer och det är Klickportalen K3 som är plattformen som svenskarna väljer. 2% gör det regelbundet dagligen och 14% gör det nån gång. Klick Data leder den digitala revolutionen i Sverige. Vi kommer jobba ännu hårdare de kommande 20 åren än de 20 första för att göra det ännu bättre för våra kunder att jobba med digitalt lärande.

Klick Data sponsrar Segwaypolo 2011 och 2012- ny spännande sport

Klick Data, som varit ett ledande företag inom elearning och interaktiv utbildning online på nätet med succéplattformen Klickportalen K3 har genom snart två decennium sponsrat flera olika typer av evenemang i olika sporter. 2004 stödde vi t.ex. en lagsport på gräs när vi sponsrade de svenska mästarna Stockholm Exiles i rugby.

Nu under 2011 och 2012 kommer vi att stödja en ny spännande lagsport på gräs som har sett dagens ljus under de senaste 10 åren och som växer i världen: Segwaypolo. Sverige har numera ett lag med i segwaypolo-VM: Stockholm Saints. Precis som innebandy var en ny sport i Sverige för två decennier sen och nu erövrar världen med accelererande fart så är segway polo amerikanskt från Californien och växer nu snabbt och har nu kommit till Europa. I årets världsmästerskap i Folsom, Californien ställde 12 lag upp i jämförelse med 8 förra året.

Svenska landslaget i Segwaypolo eller som de heter Stockholm Saints kom 4:a i årets VM efter att ha förlorat bronsmatchen mot Österikes landslag. De var en förbättring mot femte platsen i fjol då VM gick på Barbados, Vi hoppas att Sveriges fana vajar överst 6-10 juni 2012 då VM anordnas i Stockholm och att vi får se mer av sporten segway polo på svensk mark. Klick Data är med och stödjer sporten segwaypolo.

Just nu är Stockholm Saints Sveriges landslag i segwaypolo genom att det är det enda laget som spelar internationellt, vilket kommer ändra sig när fler svenska lag etablerar sig inom kort. En av fördelarna är att sporten är jämlik, med kvinnor och män i samma lag. (9/12 hade kvinnor med i lagen i VM) . Alla åldrar kan spela.Uppsala Nya Tidning uppmärksammar att det finns en ny lagsport på gräs i Sverige: Segwaypolo.

Den mest kända spelaren av segwaypolo i världen är Steve Wozniak, medgrundare till Apple Computer som gett namn till världsmästerskapen: Woz Cup som spelas årligen sedan 2006. (Kul notis: 2011 gjorde Woz turneringens första mål i den första matchen i Folsom, Californien). Vi hoppas se honom i Stockholm juni 2012 i ett av de amerikanska lagen. 

Läs mer om Stockholm Saints Segwaypolo här .

 

The future of segway polo is bright. Rumors tells that EA Sports plans to launch a new game on Playstation 3 platform in spring of 2012...

 

 


Se Youtube reportage från Woz Cup 2010


Klick Data 2010 +38%

Klick Data aktien, noterad på Aktietorget steg under 2010 med 38%. Utöver värdestegringen tillkom en utdelning på 0,60 SEK/ aktie. Utvecklingen 2009 var 114% och 0,30 SEK/ aktie. Klick Data tackar för ett ökat förtroende och vi lovar att var fortsatt fokuserade på rätt saker under 2011. Vi fokuserar under 2011 på ett maximum av kundnytta, kundfokusering och Klickportalen K3. Välkomna som aktieägare i Klick Data.

Klick Datas VD aktiepresentation 17 mars 2010 Volvo Showroom

Klick Datas VD Erik Bolinder har hållt en medveten låg profil under flera års tid och ger sällan tid för presentation av bolaget utifrån aktieägarperspektivet. Bolaget har därför levt ett undanskymt liv på Aktietorget sedan 2004. Ett av undantagen från detta var när det hölls en presentation av olika bolag på de mindre listorna under ledning av StockonTV den 17 mars 2010. Hör mer på bl.a. Aktiespararnas webbsidor och http://www.allabolag.se/tv

Läs mer...

Kvartalsredogörelse Q3 2009/2010

Kvartalsredogörelse Q3 2009/2010 för Klick Data visar på fortsatt positiv tendens i antal användare, funktionalitet och tillväxt. 1 maj - 31 januari (Q1-Q3) visar ett redovisat resultat om 2,7 Mkr (-1,2) motsvarande 1,12 kr/aktie (-0,48), varav resultat före finansiella poster 2,4 Mkr (0,9). Omsättningen steg till 8,5 Mkr (5,3).

Läs mer...

Rustad för ett bra helår - Halvårsrapport H1 2009/2010

Klick Data redovisar ett positivt resultat för första halvåret 2009/2010 som ger en förhoppning om ett gott helår, tack vare kraftig tillströmning av användare som uppskattar Klickportalen K3 och all dess funktionalitet.

Läs mer...