Fortsättning i Microsoft Access för Office 2000

Kursen tar upp utbyte av data med andra program, aspekter på webbpublicering, dataförädling med avancerade frågor, effektiv sammanställning och presentation av data i formulär och rapporter, många-till-många-relationer, sofistikerad kontakthantering och hur du designar din databas för enkel och säker funktion, även för ovana användare.

Detta är kursen för dig som byggt tillämpningar med Access’ tabeller, urvalsfrågor, visningsformulär och standardrapporter, men vill fördjupa dina kunskaper i att utvinna nya kunskaper ur rådata och presentera dem överskådligt i ett lättnavigerat och intuitivt system. Du får bl.a. en ordentlig genomgång av hyperlänkfält och en spännande nyhet i Access 2000: dataåtkomstsidor för användning på Internet.

Anders Rydell lär dig Microsoft Access 2000 i två delar, varav är den första och "Fortsättning" den andra.

Microsoft Access för Office 2000 Microsoft Access för Office 2000

ArtNr: A202-W3
Speltid: 3h 25min
Lärare: Anders Rydell
Pris: 1295 kr exkl. moms

Fortsättning i Microsoft Access för Office 2000
Pris per enhet (st):
1 295 SEK

Kursinnehåll:

1. Import & export
Import & Export
Export av rapporter
Export av andra objekt
Adressera brev
Publicera databaser
Dataåtkomstsidor

2. Frågetyper
Tilläggsfråga
Borttagningsfråga
Korsfråga
Dubblettfråga
Icke-matchningsfråga
Uppdateringsfråga

3. Statistik & presentation
Urvalsfråga för data
Diagramformulär
Listruta & sorteringsordning
Diagram på webbsida
Grupperad rapport med summering
Avancerad rapportlayout

4. Relationer & underformulär
Många-till-många
Projekt- och kopplingstabell
Ange relationer
Referensintegritet
Underformulär för inmatning
Underformulär för beräkning

5. Utökad kontakthantering
Händelselista
Flikformulär
Filter för en post
Avancerat makro
Kommandoknapp
Hyperlänkfält

6. Automatik & säkerhet
Autonummerslagning
Access och e-post
Menyformulär & navigering
Start och avslut
Säker användning
Säkra data

Microsoft och är ett registrerat varumärke av Microsoft Corp, USA. Adobe är ett registrerat varumärke av Adobe Corp, USA. Klick Data AB (publ) är ett utbildningsföretag som inte skall sammanblandas med dessa varumärken.
Alla utbildningar framtagna av Klick Data sedan 1992 i syfte att utbilda programvaror från programvaruleverantörer skall inte sammanblandas med produkter framtagna av ägare av dessa varumärken.
The course / e-course represented at this page is an independent education from Klick Data AB (publ) and is not affiliated with, nor has it been authorized, sponsored, or otherwise approved by Microsoft Corporation, Adobe Corp or any other software manufacture.