Examina E3 nyheter

Tester i medicintermer finns nu i K3


Klick Datas utbud av tester inom en rad olika ämnen fortsätter att öka under 2011. Utöver de tester som är knutna till våra ekurser har vi nu skapat 400 olika tester i vilt skilda ämnen som kunder kan köra direkt, modifiera efter eget behov (eller utveckla helt på egen hand nya) .
Nu finns t.ex. mängder med tester i Medicinsk terminologi (A-O) klara.

På länken http://www.klickportalen.se/allaE3Aiportalen.lasso  finner du en lista av de över 400 olika tester färdiga i Klickportalen K3 för våra Sitelicenskunder att botanisera i. Tillsammans med våra e-kurstester finns sammanlagt 620 olika tester med över 15000 frågor som övervägande delen är flervalsfrågor. Testerna som redan finns klara är modifierbara utöver att man kan lägga upp helt egna tester på sin domän som Sitelicenskund, vilket skapar oändliga möjligheter för kompetensinventering och validering av kunskap genom skräddarsydda tester.

Välkommen att pröva våra generella tester som Sitelicenkund under menyn Mina tester. För dig som är Admin: Pröva att lägga upp en test i Klickportalen. Vi har några frågor klara att öva på när du skapar en test med Testproduktion Q3 som du kan använda om du klickar här

 


Vad kan du om Harry Potter?

I den långa serien av olika tester inom en mängd olika ämnesområden för allmänbildning har vi nu kommit till en av litteraturhistoriens mest uppskattade serie böcker: Harry Potter.

Testa dina kunskaper i ämnet i våra nya tester under menyn Mina tester i Klickportalen K3.
OBS. Gäller våra Sitelicenskunder.

Eng. Now you can test your skills in all the knowledge about the world of Harry Potter in Klickportal K3. Enjoy!

Användningsområden för tester i K3 oändligt och ökar dramatiskt

Omfattningen av Klick Datas Klickportalen K3 fortsätter att växa. Både till omfång av funktioner, e-kurser, tester och mallar som omvandlas till företagsanpassade tester, enkäter och medarbetarundersökningar. Alltfler företag utnyttjar möjligheten att bygga upp ett system av interna tester, avcheckningsquizzar och valideringar.  Exempel på områden utöver datakurser som motiverar en investering i Klickportalen K3 ökar varje dag exponentiellt.

Att sätta upp en test i Klickportalen K3 är lätt. Det tar ca. 10-15 minuter.
Administratören loggar in, Väljer Admin A3, Går till Testproduktion Q3.
Där kan man skapa ny test eller kopiera en lämplig mall om man vill modifiera och företagsanpassa en befintlig förgjord struktur och företagsanpassa den.
Sen tilldelar man en Uppgift till delar av medarbatarna eller samtliga eller lägger ut testen i gruppen för att den skall genomföras senare i användarmodulen Examina E3.

Se nedanstående illustration över användningsområden som Klickportalen K3 lämpar sig väl med.


Alla företag har konstanta utbildningsbehov, uppdateringsbehov av kunskap och repetionsbehov. Viss kunskap behöver man gå igenom en gång. Allt detta flöde av kunskapspåfyllning är konstant och enhetligt för alla företag i mer eller mindre omfattning.
Det kan gälla en mängd områden. Med Klickportalen K3 säkerställer man att organisationen vet mål och visioner likväl som nödutgångar och säkerhetsrutiner eller miljöpolicies. Användningsområdet för Klickportalen K3 är dagligen, veckovis, månadsvis och årligen för olika delar av kunskapscirkeln. Administratören sätter upp dessa rutiner med enkelhet i Admin A3.

Alltfler företag förstår vikten av värdet av dessa certifieringar och processtyr medvetet organisationen mot tydliga kunskapsmål inom rad områden. Med K3 får man därför snabbt avkastning och investeringen betalar sig med en välgenomtänkt plan ofta på mindre än ett kvartal.

Exempel.
Enbart testen Ecodrive som finns bland de över 550 fördefinerade testerna har t.ex. betalat ett av företagens investering nästan omgående vid initieringen och inkörningen av systemet efter att detta företag tecknat Sitelicens med Klickportalen K3. Detta företag beräknade att den minskade bensinförbrukningen personalen skulle omfattas av på ett år skulle ge en kostnadsbesparing på de ca. 500 st bilar de hade med 10,000:- om året / bil. Vilket motsvarande vidsträckt långt mer än investeringen i Klickportalen K3.

Exemplen kan göras långt fler. Det gemensamma är att Klickportalen K3 både tjänar in sig själv snabbt samt får långsiktigt ökade fördelar med kvalitetssäkring och ökad produktivitet.

Klickportalen K3 är således en av de smartaste investeringar som kan göras för utbildningsbudgeten, itbudgeten, personalutvecklingsbudgeten, EUbidrag eller som en ren och klok investering som ger lönsamhet direkt.  På många plan. Men det har du formodligen redan listat ut.

Varmt välkommen att ta kontakt med oss för en demo av systemet Klickportalen K3.


Nu finns 538 tester, enkäter och medarbetarundersökningar i K3


Utbudet från Klick Data växer ständigt. Vi producerar nya e-kurser på löpande band. Och funktionaliteten utökas i Klickportalen K3 med nya moduler som finslipas, förbättras och utvecklas kontinuerligt.

Vi producerar även ständigt nya tester, enkäter och medarbetarundersökningar, vilket kanske är mindre känt då dessa inte har egna hemsidor på vår webbsida www.klickdata.se och inte kan köpas separat. Vi har nu över 300 stycken utan ekursanknytning! Likväl har alla dessa stor nytta och fyller en mycket viktig funktion hos kunder som köper en ekurs och de kunder som tecknat Sitelicenavtal med oss. De kan använda dessa direkt som de är eller kan modifiera dem med testverktyget Testproduktion Q3 som finns inne i administrationssystemet Admin A3. Med tester kan kunskap valideras och olika kompetenser säkerställas.

Klickportalen K3 är ett mycket kraftfullt verktyg för justintime learning och utbudet av företagsanpassade tester, undersökningar och enkäter bara växer. Vi har uppskattningsvis 3500 varianter av dessa och helt egna av kunder skapade (och företagsinterna) ute i våra kundföretag av olika tester. De allra flesta skickas ut via modulen Uppdrag U3.

Nedan finns länkar som ger er det aktuella utbudet av publicerade tester, enkäter och undersökningar.

För att se aktuellt utbud av tester och enkäter

Länkar för Klick Datas aktuella utbud av e-kurser, tester, enkäter och medarbetarundersökningar i Klickportalen K3

http://www.klickportalen.se/allaiportalen.lasso
= Lista på samtliga av Klick Data färdigproducerade och publicerade e-kurser i Klickportalen K3 anpassad för Kursspelaren W3 = 217 st (2010-10-21)

http://www.klickportalen.se/allaE3Eiportalen.lasso
= Lista på tester med koppling till alla Klick Datas ekurser = 214 st (2010-10-22)

http://www.klickportalen.se/allaE3Aiportalen.lasso
= Lista på alla oberoende tester och enkäter oberoende koppling till alla Klick Datas ekurser = 324 st (2010-10-22)

http://www.klickportalen.se/allaE3iportalen.lasso
= Lista på alla Klick Datas ekurstester samt oberoende tester, enkäter och medarbetarundersökningar som samtliga kan företagsanpassas och användas som mallar
= fn. 538 st (2010-10-22)

Välkommen att kontakta oss för mer information om våra interaktiva ekurser, HRsystemet Klickportalen K3 och hur vi kan hjälpa att stärka er lönsamhet med vårt webbaserade utbildningssystem, läroplattformen Klickportalen K3.

Klick Data introducerar video och mikrokurser inne i tester

Examina E3 modulen i Klickportalen K3 utvecklas. Nu kan admin skapa bildfrågor med videoavsnitt, inlämningsuppgift i i frågan och ha dokument som skall inlämnas per fråga. Mikrokurser skapas således enkelt i testerna.

Läs mer...

Enkät och undersökningar Examina E3

Klickportalen K3 har i grunden Klick Datas e-kurser och tester som kunskapsbärare.

Läs mer...

Examina E3 - 2009 års svenska utbildningsprodukt

Examina E3 (förkortas E3) är en modul i det webbaserade utbildningssystemet Klickportalen K3 (förkortas K3) som innefattar tester, egenproducerade av våra kundföretag eller skolor eller tester kopplade till våra e-kurser.

Läs mer...

Från okunskap till MVG- K3 som verktyg till framtidens elever

Klickportalen K3 innehåller en kraftfull testdel som heter Examina E3. Vi har nu vidareutvecklat testdelen Examina E3 i följande delar som ger ett mycket slagkraftigt kompetensäkringsstöd för företag och utbildningsinstitut. Med de tre formerna av faktainlärningstester som vi delat in i Instuderingstest, Slutträningstest och Sluttest har alla inlärningsinstitut möjlighet med hjälp av Klickportalen K3 att få alla elever att lära sig vilket ämne som helst. Och där eleven är aktiv i skapandet av kunskapstesterna som en del av lärprocessen.

Läs mer...

Nya testkategorier i E3 - utan e-kurskoppling

Klickportalen K3 har förutom Klick Datas e-kurser en testdel som heter Examina E3. Där har vi nu samlat över 500 frågor i över 30 tester inom olika testområden som inte är knutna till någon specifik Klick Datakurs.

För de som köper eller har köpt en Klick Datakurs med Klickportalen K3 som val får utan kostnad som bonus tillgång till våra kunskapstester i Allmänbildning, Sport och Svåra Ord. Både underhållande och matnyttigt.

Läs mer...

Instuderingsfrågor - korsningen mellan test och kurs

Klickportalen K3 utvecklas varje dag. Mycket fokus våren 2008 har legat på att finsjustera möjligheterna med testdelen Examina E3. Administratörer kan nu koppla svarslänkar i varje fråga, vilket vi kallar instuderingstest.

Genom att lägga upp egenproducerade tester i Klickportalen K3s alltmer populära testmodul Examina E3 kan företag, skolor och andra organisationer kompetenssäkra verksamhetskritisk kunskap. Testerna kan göras i vilket ämne som helst utan koppling till någon e-kurs i Klick Data.

Läs mer...

Förbättringar i Examina E3 2008

Nu har vi gjort en rad smarta förbättringar på Examina E3, den del av Klickportalen K3 som täcker tester. Läs mer om testfunktionerna i nya Examina E3, nu med bl.a. attesterad test, instuderingsfrågor, duplicering och facitsvar.

Läs mer...